Thanh toán

GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN

  • Đặt cọc : 50 triệu đồng. Khách hàng nhận phiếu Đặt cọc. 
  • Đợt 1: 30% (bao gồm tiền đặt cọc). Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Đặt cọc, Ký hợp đồng.
  • Đợt 2: 20%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1.
  • Đợt 3: 20%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2.
  • Đợt 4: 10%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3.
  • Đợt 5: 10%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4.
  • Đợt 6: 8%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5. Nộp hồ sơ chuyển Bàn giao nền tên GCN QSDĐ
  • Đợt 7: 2%, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6. Bàn giao GCN QSDĐ. 

Ngân hàng Nam Á hỗ trợ lãi suất 0% trong 6 tháng đầu, cho vay 70% trong 20 năm, phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dòng tiền